Persondatapolitik til dig, der bruger Boliglag.dk

Introduktion

Her finder du vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Læs mere om, hvad det betyder for dig, der bruger Boliglags produkter nedenfor. Hvis du er boligejer eller dine personoplysninger kan findes på boliglag.dk, kan du tilmed klikke her og læse den persondatapolitik, der gælder for dig.

INDHOLD

  1. GENERELT
  2. FORMÅL MED INDSAMLING AF PERSONDATA
  3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
  4. DINE RETTIGHEDER
  5. SLETNING AF PERSONDATA
  6. SIKKERHED
  7. KONTAKTOPLYSNINGER
  8. ÆNDRINGER AF PERSONDATAPOLITIK

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Boliglag ApS (“Boliglag”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os eller som vi indsamler om dig, når du bruger Boliglags hjemmeside www.boliglag.dk (“Hjemmesiden”) eller benytter vores iOS eller Android app (“App’en”).

1.3 Boliglag er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Boliglag kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du som besøgende anvender Hjemmesiden eller App’en, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden/App’en. Dette er f.eks. oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmeside/App’en, din IP-adresse og informationer om din computer/telefon. Vi anvender teknologi, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores Hjemmeside/App bliver brugt.

2.1.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at tilbyde dig en brugervenlig Hjemmeside/App, herunder at kunne optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens /App’ens funktioner, forhindre misbrug og nedetid samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden/App’en.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse, tilmeldingstidspunktet, hvilke nyhedsbreve der er blevet sendt til dig og hvilke du har åbnet, herunder hvilke links du har klikket på, samt dit samtykke. Du kan til enhver tid nemt afmelde nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet.

2.2.1 Formålet er at kunne sende nyhedsbrevet til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og udvikling af Boliglag på hjemmesiden og på apps. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@boliglag.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på support@boliglag.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4.2 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til support@boliglag.dk.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse jfr. pkt. 2.1.

4.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til support@boliglag.dk.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. pkt. 2.2 slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Boliglag ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles på Hjemmesiden/App’en.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:


Boliglag ApS

Bryghuspladsen 8, 3

1473 København K

Email: support@boliglag.dk

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden/App’en.

8.2 Den nyeste version af Persondatapolitikken vil altid være tilgængelig på Hjemmesiden/App’en.

Kontakt os

Boliglag ApS

Bryghuspladsen 8, 3

1473 København K

CVR: 44200473