Boliglags datakilder

Datakilder

Boliglag samler en lang række data omkring danske boliger. Denne data kommer fra offentlige registre.

En liste af vores datakilder kan findes herunder:

 1. DAR: Danmarks Adresseregister
 2. - Boliglag indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Adresser, datafordeler-tjeneste, læs mere om vilkår for brug her.

 3. DAWA: Danmarks Adressers Web API
 4. - Boliglag indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, DAWA, REST-tjeneste, læs mere om vilkår for brug her.

 5. BBR: Bygnings- og boligregistret
 6. EJF: Ejerfortegnelsen
 7. - Boliglag indeholder data fra Geodatastyrelsen, Ejerfortegnelsen, datafordeler-tjeneste, læs mere om vilkår for brug her.

 8. EBR: Ejendomsbeliggenhedsregisteret
 9. - Boliglag indeholder data fra Geodatastyrelsen, Ejendomsbeliggenhed, datafordeler-tjeneste, læs mere om vilkår for brug her.

 10. MAT: Matrikelregisteret
 11. - Boliglag indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikel, datafordeler-tjeneste, læs mere om vilkår for brug her.

 12. VUR: Ejendomsvurdering
 13. - Boliglag indeholder ejendomsvurderingsdata fra Vurderingsstyrelsen, december 2023, læs mere om vilkår for brug her.

 14. Politiets Statistik og udgivelser
 15. Sundhedsstyrelsen: Statens Institut for Strålehygiejne
 16. GEUS: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 17. Skråfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
 18. - Boliglag indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Skråfoto, REST-tjeneste, læs mere om vilkår for brug her.

 19. Energistyrelsen: SparEnergi.dk

Kontakt os

Boliglag ApS

Bryghuspladsen 8, 3

1473 København K

CVR: 44200473